• Marka Sorgulama
   
  Tescil Etmek istediğinizi markanızı sorgulamak için TPE'nin sayfasını kullanabilirsiniz.
  TPE Sorgulama Sayfası : Marka Sorgula
   
  Markanız (Tescil etmek istediğiniz markayı aşağıdaki kutucuğa yazınız.)
   
  Markanız :
   
  Markanızın Sınıfı
 • Tescil işlemi için gerekli belgeler
  Başvuru bilgileri (Sipariş sırasında belirteceğiniz Şahıs veya Firma’ya ait bilgiler)
  Marka Logo örneği (tercihen; siyah/beyaz veya renkli logo)
  Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız)
  Türk Patent Enstitüsüne yapılmış harç ödemesinin orijinal dekontu
   
  Vekaletname Örnekleri
  Vekaletname Noter Onaylı
  Vekaletname Noter Onaysız
   
  Not: Belgeleri firmamıza kargo ile gönderebilirsiniz. TPE başvurularda orijinal dokümanları talep ettiği için maalesef faks gönderimleriniz geçerli olmamakta.
 • Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

  Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.

  Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

  Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.

  Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

  Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

  Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.
  Marka tescil başvurusu için işlemlere başlanmadan önce, markanızın ibare olarak tescil ettirmek istediğiniz eşya/hizmetler için tescilli olup olmadığını araştırınız.

  Yapacağınız ön araştırma sizin zaman kaybınızı ortadan kaldıracağı gibi başvurudan kaynaklanan maliyetleri de ortadan kaldıracaktır.

  Ön araştırma benzerlik açısından yapılır. Kelimenin tescil edilip edilemeyeceği anlamı taşımamaktadır. Kelimenin tescil edilip, edilmeyeceğine ait karar resmi marka başvurusu yapıldıktan sonra 556 Sayılı KHK çerçevesinde sonuçlandırılır.

  Marka ön araştırması için yukarıdaki arama bölümünü kullanabilirsiniz. Marka ön araştırması natro’da ücretsizdir.
  Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:

  a) Ticaret markaları
  Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

  b) Hizmet markaları
  Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

  c) Garanti markaları
  Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan cikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

  d) Ortak Markalar
  Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

  Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.
  Talepler Gerçekleşme Süresi
  Marka Yenilemesi 15 Gün
  Başvuru İşlemden kaldırma 5 Gün
  Tescil Belgesi Düzenleme 1 Ay
  Devir 15 Gün
  Lisans kayıt, yenileme 15 Gün
  Rehin İşlemi Kayıt 15 Gün
  Unvan değişikliği 15 Gün
  Adres değişikliği 15 Gün
  Nevi değişikliği 5 Gün
  Menşe Memleket belgesi 15 Gün
  Marka sureti ve Sicil sureti 5 Gün
  Terkin İptal 5 Gün
  Yayına İtiraz 5 Gün
  Karara İtiraz 3 Ay
  Birleşme 15 Gün
  Ön yazı Aynı Gün
  Alındı saatlı yazısı (Ön yazı) 3 Gün
  Erken İnceleme Hemen

  Marka tescil işlemleri ile ilgili TPE (Türkiye Patent Enstitüsü) tarafından belirlenen fiyatlar.

  Hizmet Türü Ücret(TL)
  Çizgi Telekomünikasyon A.Ş Vekalet Ücreti 149$(533,58 TL)
  Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 190.00 TL
  Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 190.00 TL
  Marka Tescil Ücreti 530.00 TL
  Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 140.00 TL
  Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 500.00 TL
  Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 425.00 TL
  Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 340.00 TL
  Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 500.00 TL
  Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 360.00 TL
  Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti 50.00 TL
  Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti 50.00 TL
  Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 150.00 TL
  Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 120.00 TL
  Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 150.00 TL
  TPE Kararlarına İtiraz Ücreti 300.00 TL
  Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 100.00 TL
  Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 30.00 TL
  Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 400.00 TL
  Marka Yenileme Ücreti 640.00 TL
  Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 960.00 TL

  Not:Natro.com'un Bu fiyatlandırma ile ilgisi yoktur ücret ayarlamaları tamamen TPE inisiyatifindedir.

   

  Bu hesap numaraları TPE'ye yatırılacak ücretler için geçerlidir.

  Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Hesap Numarası Hesap Tur IBAN
  Ziraat Bankası Ankara Başkent 1683 34272132-5030 TL TR910001001683342721325030
  Ziraat Bankası Ankara Necatibey 795 6565383-5002 TL TR280001000795065653835002
  Vakıflar Bankası Ankara Ankara 002 00158007283203102 TL TR180001500158007283203102
  Halk Bankası Ankara Yıldız 409 85000010 TL TR930001200940900085000010
  Hesap numaraları bilgilendirme amaçlıdır.Ücret yatırılmadan önce TPE.GOV.TR adresinden numaralar kontrol edilmelidir
 •